Balsnack „Võida kastitäis Balsnack tooteid “ tarbijamängu reeglid:

1.Perioodil 1.07 – 31.07.2021 toimub tarbijamäng Meie ja Keila TÜ kauplustes, mida korraldab Eugesta Eesti AS registrikoodiga: 10028896 , asukoht Rukki tee 5, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa,  75306, e-post info@eugesta.ee, 682 7782 (edaspidi kampaania Korraldaja) koostöös Balsnack, Meie ja Keila TÜ kauplustega

2.Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

  1. Kampaanias osalemiseks ning auhindade võitmiseks tuleb osta mistahes Blasnack tooteid ja registreerida ost. www.registreeri.ee/balsnack kapaania lehel.
  1. Kampaanias osalevad kõik Balsnack toodete ostud, mille ostu kuupäev jääb ajavahemikku 1.07 kuni 31.07.2021 ja mis registreeritakse www.registreeri.ee/balsnack kampaania lehel, kampaania perioodi jooksul.
  1. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimuse ja kellel on kampaania lehel korrektselt täidetud kõik andmeväljad  osalevad loosimises, milles loositakse välja nii Meie kauplustes kui Keila TÜ kauplustes iga nädal 1 kast Balsnack tooteid, kummaski kaupluste ketis loositakse 4 kasti, kokku 8 kasti!
  2. Võitjad loositakse  9.07; 16.07; 23.07 ja 31.07  ning võitjatega võetakse Balsnack poolt registreerimis vormis täidetud kontaktandmetel (telefon või e-post) ühendust 5 tööpäeva jooksul.
  3. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-kirjadele) 10 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale.

8.Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 1.09.2021 ostutšeki näitamisel ja  isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart) alusel Balsnack kontorist Mõisa tee 11, Ääsmäe, Harjumaa 76402 või vastavalt võitjaga kokkuleppel teistmoodi. Eugesta Eesti AS’il on õigus edastada võitja andmed auhinna kättesaamise eesmärgil Balsnacki’le

.Alternatiiv punktile 8. kui auhinnad saadetakse.

  1. Võitjalt palutakse informatsiooni asukoha kohta, kuhu auhind saata, samuti nõusolekut tema isikuandmete (nimi, aadress, telefon) edastamiseks transpordifirmale (kullerile)
  2. Auhind toimetatakse võitjani kullerteenuse vahendusel Eesti Vabariigi piires ühekordse tarnega. Võitja peab võtma auhinna vastu. Võitja, kes jätab auhinna vastu võtmata, kaotab õiguse auhinnale.

Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. Võitjal on õigus auhinnast loobuda andes sellest Korraldajale või Balsnackile kirjalikult teada. Sellisel juhul loositakse uus võitja.

Kampaania korraldamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse kolm kuud peale loosimise toimumist.

Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.

Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikul Eugesta Eesti AS, Rukki tee 5, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa, 75306, või e-posti aadressile info@eugesta.ee. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.registreeri.ee/balsnack

e

Võitjad kuulutame 9.07; 16.07; 23.07 ja 31.07.2021!

Palju õnne, 9.07 võitjad on Rain Toover ja Mariina Libert

Palju õnne 16.07 võitjad on Maris Mäekivi ja Liina Saarniit

Palju õnne 23.07 võitjad on Getter Vagula ja Karel Kontaveit

Palju õnne 31.07 võitjad on Mirgit Silla ja Kariina Laugus

Teiega võetakse personaalselt ühendust

OSTA BALSNACKI TOOTEID JA OSALE LOOSIS!

Balsnack suvekampaania
Loosi läheb: 8 x Balsnack kasti / Periood: 1.07-31.07.2021