Kes sobivad koolitustele osalema?
Eelistatud on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud või teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid

Kui kaua koolitused kestavad ja mis on nende mahud?
Kuni kolm kuud ja koolituse maht 80 akadeemilist tundi

Kas on võimalik osaleda ka koolitusel mõnest teisest maakonnast, mis pole nimekirjas?
Osalejad võivad osaleda ka teise maakonna koolitustel.

Kas ma tohin näiteks Viljandi elanikuna osaleda Valgamaa kutseõppekeskuse koolitusel või pean eelistama kodukoha õppeasutust?
Võib osaleda ja teises omavalitsustes toimuvatel koolitustel

Kas ma saan koolituse lõpetades diplomi või pädevussetrifikaadi?
Lõpetaja saab tunnistuse koolituse läbimise kohta

Kas võib osaleda korraga mitmel koolitusel?
Jah. Lubatud on õppida korraga erinevatel koolitustel.

Kas statsionaarõppes õppijad saavad osaleda koolitustel?
Antud koolituste puhul päevaõppes õppijad osaleda ei saa

Kui ma registreerin ennast koolitusele, kas ma olen siis automaatselt osaleja?
Ei. Kõikide registreerinute ankeedid vaadatakse üle ja hinnatakse osaleda soovija sobivust. Valituks osututega võetakse ühendust.

Kas ma saan kandideerida, kui mul on kõrgharidus?
Kandiderida võivad kõik inimesed, ka need kellel erialane või kõrgharidus olemas. Kui on oluline põhjus miks vajad antud koolitust, siis kindlasti kandideeri ja põhjenda oma sobivust koolituses osalema. Kandideerida ei saa need, kes õpivad hetkel kõrgkoolis riigieelarvelisel kohal.